Chính sách bảo mật

Công Ty Cổ Phần The Choco Vietnam

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Hiệu lực từ ngày 20/12/2023

 

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần The Choco Vietnam (Sau đây gọi tắt là “The Choco” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite https://thechoco.vn.

 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, The Choco không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Công ty CP The Choco không ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, The Choco sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website The Choco, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thechoco.vn bao gồm: số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng, hình ảnh và thư điện tử (nếu có). Đây là các thông tin mà The Choco cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và The Choco sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên thechoco.vn của The Choco, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Bên cạnh đó Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của The Choco. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào thechoco.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng. Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho The Choco về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website thechoco.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

● Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

● Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website Thechoco.vn.

● Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

● Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

● Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến website thechoco.vn.

● Website thechoco.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

● Ngoài ra hình ảnh thu thập từ Khách hàng dùng để hiển thị avatar hoặc trả lời các vấn đề liên quan đến đánh giá sản phẩm hoặc đơn hàng.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bạn có thể tự xóa dữ liệu. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của The Choco. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của Khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

● Công ty cổ phần The Choco Vietnam

● Văn phòng ĐKKD: Số 01 đường Quang Trung, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

● Trụ sở chính: 11A Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

● Điện thoại: 085 814 1392

● Email: thechocovietnam@gmail.com

 

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu The Choco thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website thechoco.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, The Choco sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên website thechoco.vn được The Choco cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của The Choco. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án. Không có thông tin cá nhân nào của Khách hàng bị tiết lộ cho bên thứ ba, tất cả đều Khách hàng ẩn danh. The Choco cam kết:

 

● Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

● Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, The Choco sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

● Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của The Choco. Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại The Choco đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

 

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của The Choco áp dụng với Khách hàng:

• The Choco cung cấp tiện ích lưu giữ token và xóa token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho The Choco. The Choco không trực tiếp lưu trữ thông tin Thẻ Khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của The Choco. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

• Đối với thẻ nội địa (Internet banking), The Choco chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

 

7. Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của The Choco cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ Khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên. Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại The Choco, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại The Choco. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

 

8. Thông tin liên hệ

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tính xác thực của thông tin cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp và luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này cũng như những thông tin cá nhân mà bạn phát hiện đang sai sót hoặc đã được điều chỉnh bất thường. Nếu bạn có những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Chính sách này hoặc thông tin cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: thechocovietnam@gmail.com.

 

Bản quyền thuộc The Choco 2023. Bảo lưu mọi quyền.